آوریل 2013 archive

آوریل 26

Xiaomi Mi2A

Xiaomi Mi2A

Xiaomi Mi2A ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

آوریل 26

Xiaomi Mi2S

Xiaomi Mi2S

Xiaomi Mi2S ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

آوریل 17

Jiayu G4

Jiayu G4

Jiayu G4 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

آوریل 12

HDC کهکشان I9500 SIV

HDC کهکشان I9500 SIV

HDC کهکشان SIV I9500 امکانات و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

آوریل 09

Newsmy نیومن N2

Newsmy نیومن N2

Newsmy نیومن N2 امکانات و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

آوریل 07

Xiaomi Mi3 (Xiaomi M3)

Xiaomi Mi3

Xiaomi MI-3 (Xiaomi M3) ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

آوریل 03

HDC کهکشان S3 افسانه

HDC کهکشان S3 افسانه

HDC کهکشان S3 ویژگی های افسانه ها و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »