ژوئن 2013 archive

ژوئن 30

iOcean X7 نخبگان

iOcean X7 سیاه

iOcean X7 ویژگی های نخبگان و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 28

NEO N003

NEO N003

ویژگی های N003 NEO و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 28

NO.1 S6 به علاوه (کنترل حرکت)

NO.1 S6 به علاوه

NO.1 S6 علاوه بر ویژگی ها و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 28

ZOPO ZP980

ZOPO ZP980 به علاوه

ZOPO ZP980 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 28

خیر S750 (ضد اب)

خیر S750

خیر S750 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 28

HDC کهکشان S4 افسانه (کنترل حرکت)

HDC کهکشان S4 افسانه

HDC گلکسی ویژگی های S4 افسانه و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 21

خیر A830

خیر A830

خیر A830 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 07

Jiayu S1

من Jiayu S1 سیاه

Jiayu ویژگی های S1 و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 07

Jiayu G5

Jiayu G5

Jiayu G5 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 07

Jiayu G3S (Jiayu G3 Plus)

Jiayu G3S

Jiayu G3S (Jiayu G3 Plus) ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »