جولای 2013 archive

ژوئیه 31

خیر K900

خیر K900

خیر K900 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 26

Feiteng V5

Feiteng V5

FeiTeng V5 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 18

Goophone X7

Goophone X7

Goophone X7 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 17

Huawei Ascend G700-U00

Huawei Ascend G700-U00

Huawei در G700-U00 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 16

بودن دریچه گاز W11 نمایش شاه میمون (13 دوربین مگاپیکسلی)

بودن دریچه گاز W11 نمایش شاه میمون

بودن دریچه گاز W11 ویژگی های میمون پادشاه و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 15

ZOPO C3

ZOPO C3 سفید

ZOPO C3 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 13

HDC یک HX9299A

HDC یک HX9299A

HDC یک HX9299A ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 12

Huawei در صعود P6

Huawei در صعود P6

Huawei در صعود امکانات و مشخصات P6

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 02

IHTC یک

IHTC یک

IHTC یکی از ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »