نوامبر 2013 archive

نوامبر 30

ZOPO ZP820 Raiden

ZOPO ZP820 Raiden

ویژگی های ZOPO ZP820 Raiden و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

نوامبر 26

Jiayu G2F

Jiayu G2F

ویژگی های Jiayu G2F و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

نوامبر 07

Voto V5

Voto V5

ویژگی های Voto V5 و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

نوامبر 02

Goophone i5C

Goophone i5C

ویژگی های i5C Goophone و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »