فوریه 2014 archive

فوریه 27

U8 UBTEL

U8 Ubtel

ویژگی های U8 UBTEL و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 19

iOcean X7S نخبگان

iOcean X7S نخبگان

iOcean X7S ویژگی های نخبگان و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 18

iOcean G7

iOcean G7

iOcean ویژگی های G7 و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 18

iOcean X8

iOcean X8

iOcean ویژگی های X8 و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 17

Jiake X3S

Jiake X3S

Jiake X3S ویژگی ها و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 14

ستاره S9

ستاره S9 سیاه

ویژگی های ستاره S9 و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 13

TCL بت X S960

TCL Idol X را + S960

TCL بت X ویژگی های S960 و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 04

Jiayu S2

Jiayu S2

ویژگی های Jiayu S2 و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 03

پمپ تیغه C6S (Caidao C6S)

پمپ تیغه C6S (Caidao C6S)

پمپ تیغه C6S (Caidao C6S) ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »