برچسب: 4000-4950ماه

اوت 28

پیچ و خم های آلفا

پیچ و خم های آلفا

ویژگی های پیچ و خم آلفا و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

مه 02

360 N5

360 N5

360 ویژگی ها و مشخصات فنی N5

ادامه‌ی مطلب »

دریا 10

Xiaomi در ردمی توجه داشته باشید 4X

Xiaomi در ردمی توجه داشته باشید 4X

Xiaomi در ردمی توجه داشته باشید ویژگی ها و مشخصات فنی 4X

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 04

Coolpad و داغ تعویض S1

Coopad دانلود تغییر S1

Coolpad و دانلود ویژگی های تعویض S1 و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 31

اسوس ZenFone پگاسوس (Pegasus) 3 X008

اسوس ZenFone پگاسوس (Pegasus) 3 X008

اسوس ZenFone پگاسوس (Pegasus) 3 ویژگی های X008 و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 28

LeEco Cool1 دو

LeEco Cool1 دو

LeEco Cool1 ویژگی های دوگانه و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 23

بیشتر UMI E

بیشتر UMI E

UMI به علاوه ویژگی های E و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

نوامبر 18

سیاومی سکته قلبی توجه 2

Xiaomi توجه داشته باشید 2

سیاومی سکته قلبی توجه 2 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

نوامبر 12

Xiaomi Redmi 4 (Hongmi 4)

Xiaomi Redmi 4

Xiaomi Redmi 4 (Hongmi 4) ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

نوامبر 04

گوشی Xiaomi Mi مخلوط

گوشی Xiaomi Mi مخلوط 6GB

گوشی Xiaomi Mi مخلوط (مایل مفهوم تلفن) ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »