برچسب: 5.15 اینچ

اوت 30

Huawei در افتخار 9

Huawei در افتخار 9 ابی

Huawei در افتخار 9 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

مه 01

Xiaomi سکته قلبی 6

Xiaomi سکته قلبی 6 سرامیک سیاه

Xiaomi سکته قلبی 6 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

دریا 18

Xiaomi در Mi5c

Xiaomi در Mi5C

ویژگی های گوشی Xiaomi Mi5c و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

اکتبر 07

Xiaomi در Mi5s

Xiaomi در Mi5s

ویژگی های گوشی Xiaomi Mi5s و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 26

Xiaomi در MI5

Xiaomi در MI5

ویژگی های گوشی Xiaomi MI5 و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »