Nhãn: bản sao điện thoại

Tháng mười một 02

Goophone i5C

Goophone i5C

Các tính năng Goophone i5C và Thông số kỹ thuật

Tiếp tục đọc »

May 17

ZoPhone i5 Pro

ZoPhone i5 Pro trắng

ZoPhone i5 tính năng Pro và Thông số kỹ thuật

Tiếp tục đọc »

Tháng Mười 09

Zophone i5

ZoPhone I5 đen Front

Tính năng Zophone i5 và thông số kỹ thuật

Tiếp tục đọc »

Tháng Chín 20

Goophone i5 Pro (Anh hùng H2000 )

Goophone i5 Pro Anh hùng H2000

Goophone i5 Pro (Anh hùng H2000 ) Đặc tính kỹ thuật

Tiếp tục đọc »

Tháng Tám 24

kuPhone S9

kuPhone S9 Colors

KuPhone S9 Các tính năng và thông số kỹ thuật

Tiếp tục đọc »

Tháng Tám 21

Goophone Y6

Goophone Y6

Goophone Y6 Các tính năng và thông số kỹ thuật

Tiếp tục đọc »

Tháng Sáu 28

M99 Google 4S (Retina màn hình)

M99   Google 4S (Retina màn hình)

M99 Google 4S (Retina màn hình) Đặc tính kỹ thuật:

Tiếp tục đọc »

Tháng Sáu 13

M100 Google 4S

M100 Google 4S

M100 Google 4S Tính năng và thông số kỹ thuật:

Tiếp tục đọc »

May 14

Thunderbird 4S

Thunderbird 4S

Thunderbird 4S Tính năng và thông số kỹ thuật

Tiếp tục đọc »

May 11

Goophone Y5

Goophone Y5

Goophone Y5 Các tính năng và thông số kỹ thuật

Tiếp tục đọc »