برچسب: حسگر مجاورت مادون قرمز

اوت 12

گوشی هوشمند Meizu M3E

گوشی هوشمند Meizu M3E

ویژگی های گوشی هوشمند Meizu M3E و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئیه 22

MX6 گوشی هوشمند Meizu

MX6 گوشی هوشمند Meizu

گوشی هوشمند Meizu ویژگی ها و مشخصات فنی MX6

ادامه‌ی مطلب »

مه 20

برای گوشی هوشمند Meizu 6

برای گوشی هوشمند Meizu 6

برای گوشی هوشمند Meizu 6 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

آوریل 29

گوشی هوشمند Meizu M3 توجه

گوشی هوشمند Meizu M3 توجه

گوشی هوشمند Meizu M3 توجه ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

فوریه 19

گوشی هوشمند Meizu آبی افسون فلزی (M1 فلزی)

گوشی هوشمند Meizu آبی افسون فلزی (M1 فلزی)

گوشی هوشمند Meizu فلزی (آبی افسون فلزی) ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 29

برای گوشی هوشمند Meizu 5

برای گوشی هوشمند Meizu 5

برای گوشی هوشمند Meizu 5 ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

اوت 02

گوشی Meizu M2

گوشی Meizu M2

ویژگی ها و مشخصات گوشی Meizu M2

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 30

MX5 Meizu

MX5 Meizu

Meizu ویژگی MX5 و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

ژوئن 17

Meizu M2 توجه داشته باشید

Meizu M2 توجه داشته باشید

Meizu M2 توجه داشته باشید ویژگی ها و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 25

Meizu M1 توجه

گوشی هوشمند Meizu M1 توجه داشته باشید آبی

Meizu M1 توجه امکانات و مشخصات

ادامه‌ی مطلب »